Tuula Packalen

Tutkimusprofessori, ohjelmajohtaja

Tutkinto

Ph.D., MML

Sähköposti

tuula.packalen@luke.fi

Puhelin

+358295325351

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

metsäsuunnittelu, metsätalouden mallinnus ja analyysit, päätöstukijärjestelmät

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kaukokartoitukseen perustuvan metsävaratiedon hyötyanalyysi : MetKu-hankkeen loppuraportti
Metsä

Kaukokartoitukseen perustuvan metsävaratiedon hyötyanalyysi : MetKu-hankkeen loppuraportti

Tämä raportti on yhteenveto maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa yhteistutkimushankkeessa Metsävaratiedon kustannushyötyanalyysi (MetKu) tehdyistä töistä. Hankkeessa tunnistettiin tahoja, jotka hyötyvät tiedosta ja kuvattiin mekanismeja, joilla hyöty realisoituu. Näin muodostuvien hyötyjen suuruusluokkaa arvioitiin tapauskohtaisesti tehdyillä laskelmilla. Laskelmissa ei pyritty kattavaan tiedon kokonaisarvoon. Jo pelkästään tapauskohtaiset laskelmat osoittavat kuitenkin kiistattomasti, että metsävaratietoon on kannattavaa investoida.