Tiina M Nieminen

Erikoistutkija

Tutkinto

Dosentti (Kasviekologia), FT (Kasvibiologia), MML (Ympäristötieteet)

Sähköposti

tiina.m.nieminen@luke.fi

Puhelin

+358295325457

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

maantutkimus, ravinnedynamiikka, raskasmetallien biosaatavuus, metsäkasvillisuus, metsän ekosysteemipalvelut, metsätalouden ympäristövaikutukset