Tiina M. Nieminen

Erikoistutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori FT, Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti MML

Sähköposti

tiina.m.nieminen@luke.fi

Puhelin

0295325457

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

maantutkimus, ravinnedynamiikka, raskasmetallien biosaatavuus, metsäkasvillisuus, metsän ekosysteemipalvelut, metsätalouden ympäristövaikutukset