Seija Tuulentie

Erikoistutkija

Tutkinto

YTT, dosentti

Sähköposti

seija.tuulentie@luke.fi

Puhelin

0295324438

Osoite

Eteläranta 55, 96300 ROVANIEMI

Asiantuntemusalueet

luontomatkailu, eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen, ympäristökonfliktit, ympäristösosiologia