Seija Tuulentie

Erikoistutkija

Tutkinto

YTT, dosentti

Sähköposti

seija.tuulentie@luke.fi

Puhelin

+358295324438

Osoite

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

luontomatkailu, eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen, ympäristökonfliktit, ympäristösosiologia