Sari Luostarinen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

sari.luostarinen@luke.fi

Puhelin

+358295326346

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biokaasuteknologia. Eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Jätevesien käsittely. Lannan käsittely ja prosessointi. Uusiutuva energia. Asiantuntemusala: bioenergia, biokaasu, eloperäiset jätteet, eloperäiset sivutuotteet, lanta, jätevesi, uusiutuva energia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta
Maatalous

Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella kestävyyskriteerejä ja raaka-ainekohtaisia kasvihuonepäästö-kertoimia Suomessa viljeltävälle nurmelle, kun nurmea käytetään biokaasun tuotannossa. Direktiivissä on biokaasun osalta oletusarvoja lietelannalle, maissille, lanta-maissi sekoituksille sekä biojätteelle. Tässä työssä päästökertoimet laskettiin viljellylle nurmelle (kivennäis- ja eloperäisellä maalla), suojavyöhykenurmelle sekä apilapitoiselle nurmelle.