Sari Luostarinen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

sari.luostarinen@luke.fi

Puhelin

+358295326346

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biokaasuteknologia. Eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Jätevesien käsittely. Lannan käsittely ja prosessointi. Uusiutuva energia. Ravinteiden kierrätys. Asiantuntemusala: bioenergia, biokaasu, eloperäiset jätteet, eloperäiset sivutuotteet, lanta, jätevesi, uusiutuva energia, ravinteiden kierrätys.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Pyrolyysi turkiseläinten lannan käsittelymenetelmänä : TURKISTEHO-hankkeen osaraportti
Maatalous

Pyrolyysi turkiseläinten lannan käsittelymenetelmänä : TURKISTEHO-hankkeen osaraportti

Turkiseläinten kasvatus on Suomessa keskittynyt Pohjanmaan maakuntiin, joissa on paljon muutakin kotieläintaloutta. Osana TURKISTEHO-hanketta tutkittiin pyrolyysiä yhtenä turkiseläinten lannan prosessointimenetelmänä ja arvioitiin hiilijakeen soveltuvuutta lannoitevalmisteeksi, pyrolyysikaasun ja -nesteen energiamäärää sekä nesteen soveltuvuutta biokaasulaitoksen syötteeksi. Lisäksi kartoitettiin toimintaan liittyvän lainsäädännön nykytilanne.

Kansikuva julkaisulle Legislation and voluntary actions regulating manure fertilization in the Baltic Sea Region
Agriculture

Legislation and voluntary actions regulating manure fertilization in the Baltic Sea Region

This report compiles together legislation and voluntary actions regulating manure fertilization and fertilizer use in the Baltic Sea Region, in the following countries: Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and Sweden. Country-specific legislation on manure fertilization and fertilizer use is described in country-specific chapters.