Sari Luostarinen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

sari.luostarinen@luke.fi

Puhelin

0295326346

Osoite

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biokaasuteknologia. Eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Jätevesien käsittely. Lannan käsittely ja prosessointi. Uusiutuva energia. Asiantuntemusala: bioenergia, biokaasu, eloperäiset jätteet, eloperäiset sivutuotteet, lanta, jätevesi, uusiutuva energia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Sivuvirrasta väkilannoitteen korvaajaksi : Mädätysjäännöksen jalostusteknologioiden nykytila, tarpeet ja tulevaisuuden mahdollisuudet Suomessa
Maatalous

Sivuvirrasta väkilannoitteen korvaajaksi : Mädätysjäännöksen jalostusteknologioiden nykytila, tarpeet ja tulevaisuuden mahdollisuudet Suomessa

Tämä raportti selvittää biokaasutoimijoiden ja viljelijöiden näkemysten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia mädätysjäännöksen hyödyntämisestä lannoitteena. Molemmilta kysyttiin jäännöksen laadun ja käytön nykytilasta sekä sen jatkojalostamisen tarpeista. Kirjallisuudesta selvitettiin myös eurooppalaisia laitos- sekä pilotmittakaavan ratkaisuja erilaisista jalostusteknologioista. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan suosituksia mädätysjäännöksen jalostamisen ja kierrätyslannoitteiden valmistuksen käyttöönottoon sekä kierrätysravinteiden markkinoiden kehittämiseen.