Sari Himanen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, MMK

Sähköposti

sari.himanen@luke.fi

Puhelin

0295326132

Osoite

Lönnrotinkatu 5, 50100 MIKKELI

Asiantuntemusalueet

Kasvintuotannon ekologia, kasvi-herbivori vuorovaikutukset, kemiallinen ekologia, monimuotoisuus, ilmastonmuutos, sekaviljely, sopeutumiskyky, tiedonvälitys, yhteissuunnittelu