Raisa Mäkipää

Tutkimusprofessori

Tutkinto

MMT

Sähköposti

raisa.makipaa@luke.fi

Puhelin

+358295322197

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

ilmastonmuutos ja metsien hiilinielu, biodiveristeetti, kasviekologia, metsämaatiede

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu
Metsä

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu

Tutkimus on tuottanut viime vuosina aikaisempaa tarkempaa tietoa suometsien aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja niiden maaperän kasvihuonekaasupäästöistä. Tulosten mukaan ojitettujen suometsien merkitys vesistökuormitukselle on aiemmin luultua huomattavasti suurempi, ja suometsien maaperä on Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa suuri päästölähde.