Raisa Mäkipää

Tutkimusprofessori

Tutkinto

MMT

Sähköposti

raisa.makipaa@luke.fi

Puhelin

+358295322197

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

ilmastonmuutos ja metsien hiilinielu, biodiveristeetti, kasviekologia, metsämaatiede