Pasi Rikkonen

Ohjelmajohtaja, johtava tutkija

Tutkinto

KTT, MMM (agr.)

Sähköposti

pasi.rikkonen@luke.fi

Puhelin

+358295326480

Osoite

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Suomen maatalouden tulevaisuuden vaihtoehdot, maa- ja elintarviketalouden ennakointitutkimus, teknologian ennakointi erit. uusiutuva energia, luonnonvarapolitiikan ohjauskeinot, ennakointimenetelmien hyödyntäminen johtamisessa, liiketoimintamallien arviointi. Asiantuntemusala: liiketaloustiede, tulevaisuudentutkimus, skenaariomallinnus, strateginen johtaminen