Olli Niskanen

Tutkija

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi

Sähköposti

olli.niskanen@luke.fi

Puhelin

+358295326025

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

maidontuotannon talousaiheet, maatalouden rakennekehitys, investoinnit, CAP, kansallinen maatalouspolitiikka

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maatalouden rakennekehitys ja  investointitarve vuoteen 2030
Maatalous

Maatalouden rakennekehitys ja investointitarve vuoteen 2030

Maatalouden tuotantorakenne kehittyy jatkuvasti. Maatilojen koko kasvaa ja lukumäärä vähenee. Tuotannon määrän kehittymiseen vaikuttavat maataloustuotteiden markkinahinnat. Tuottavuuden kasvu on kannattavan tuotannon edellytys. Tilakoon kasvattamisella voidaan edelleen saavuttaa etuja. Se vaatii kuitenkin merkittäviä pääomainvestointeja, joita tuetaan investointituin. Tässä selvityksessä arvioitiin maatalouden tulevaa rakennekehitystä aina vuoteen 2030.

Kansikuva julkaisulle Maan ja veden omistus: ongelmia,  tietoa ja tutkimustarpeita
Maatalous, Metsä

Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita

Suomessa valtaosa biomassan tuotannossa olevasta maatalous- ja metsätalousmaasta on yksityisomistuksessa. Maanomistuksen muutoksessa päätrendejä ovat olleet omistuksen rakenteen sekä omistajien arvojen ja tavoitteiden muutokset. Tässä raportissa maanomistajuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Raportissa nostetaan esiin maanomistukseen liittyviä ongelmia ja tutkimuksen vastauksia niihin.