Mikko Peltoniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dosentti (Metsäekologia, Helsingin yliopisto)

Sähköposti

mikko.peltoniemi@luke.fi

Puhelin

+358295325329

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkin ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin, ja kehitän menetelmiä jotka tukevat kasvihuonekaasuinventaarion työtä ja metsiin liittyviä kestävyysarvioita laajemminkin. Tehtäviini sisältyy mm. metsäekosysteemien toimintaa kuvaavien matemaattisten mallien kehitystä ja olen ollut laatimassa ilmastonmuutokseen liittyviä metsien hiilitase- ja haavoittuvuusarviointeja. Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa fenologiakameroiden parissa. Koordinoin kameroihin liittyvän seurantaverkoston rakentamista ja analyysimenetelmien kehittämistä.