Mikko Jokinen

Tutkija

Sähköposti

mikko.jokinen@luke.fi

Puhelin

+358295323525

Osoite

Ounasjoentie 6, 96100 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

Lapin luonnonkäyttö, yhteensovittaminen, kulttuurintutkimus, saamelaisalueen maankäyttökysymykset, kaivostoiminta, luontomatkailu

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin
Riista, Ympäristö

Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin

Poronhoito on joutunut yhä enemmän sopeutumaan muiden elinkeinojenmaankäyttömuotojen, asutuksen ja lomarakentamisen laajenemisen aiheuttamiin vaikutuksiin laidunympäristössä.  Lapin ELY -keskuksen rahoittamassa PALOMA-hankkeessa (2019–2020) selvitetään poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden syitä ja vaikutuksia Kuusamossa sekä tuotettiin ehdotuksia ongelmatilanteiden pitkäjänteiseen hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.