Mika Nieminen

Johtava tutkija

Sähköposti

mika.nieminen@luke.fi

Puhelin

+358295322399

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

suometsät, metsätalouden vesistövaikutukset, suo, turvemaat, fosfori, ojitus, uudistaminen

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle WAMBAF – Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojeluun Itämeren alueelle
Metsä, Ympäristö

WAMBAF – Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojeluun Itämeren alueelle

WAMBAF projektia toteutetaan metsätalouden vesiensuojelun edistämiseksi Itämeren alueella ajanjaksolla 1.3.2016–28.2.2019. WAMBAF keskittyy kolmeen teemaan, jotka vaikuttavat merkittävästi pintavesien laatuun: suojavyöhykkeet, kunnostusojitukset ja majavat. Hanke tukee EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) täytäntöönpanoa.