Juha Kantanen

Tutkimusprofessori

Tutkinto

FT, dosentti

Sähköposti

juha.kantanen@luke.fi

Puhelin

+358295326210

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kotieläinten genomiset resurssit sekä eläinrotujen geneettisen monimuotoisuuden tutkiminen, Kansallisen eläingeenivaraohjelman koordinaattori, . Asiantuntemusala: alkuperäisrodut, biodiversiteetti, kotieläingenetiikka, suojelugenetiikka, geenipankit, genomiikka