Jarkko Niemi

Tutkimusprofessori

Tutkinto

MMT (maatalouden liiketaloustiede)

Sähköposti

jarkko.niemi@luke.fi

Puhelin

+358295326392

Osoite

Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Eläintauteihin, eläinten hyvinvointiin ja eläintuotantoon liittyvät taloudelliset näkökohdat. Tuotantosairaudet sika- ja siipikarjatuotannossa. Tarttuvien eläintautien taloudelliset riskit Suomessa (klassinen sikarutto, afrikkalainen sikarutto, suu- ja sorkkatauti, sinikielitauti) ja maatalouden rakennekehityksen vaikutus niihin. Sikatalouden (eläinjalostus, kasvatus, ruokinta, teknologiavalinnat, hinta- ja tuotantoriskit) taloudellinen analyysi ja prosessien optimointi. Lihasikojen hännänpurennan taloudellinen merkitys. Valkuaiskasvien viljelyyn ja käyttöön liittyvät taloudelliset näkökohdat, valkuaisomavaraisuus. Hyönteistuotannon tutkimus. Kehitystutkimus, Afrikka, Senegal, Kenia, Uganda, ilmastonmuutos, matkapuhelimet tiedonvälityksessä. Asiantuntemusala: eläinten terveystaloustiede, eläintaudit, eläinten hyvinvointi, sika, siipikarja, dynaaminen ohjelmointi, pellon käyttö

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Valkuaiskasveista Voimaa. Tuota Valkuaista -hankkeen loppujulkaisu
Maatalous

Valkuaiskasveista Voimaa. Tuota Valkuaista -hankkeen loppujulkaisu

Tässä julkaisussa esitellään Tuota Valkuaista hankkeen tuloksia, sekä hankkeessa tuotettuja viljelyohjeita erinäisten valkuaiskasvien viljelyyn. Hankkeen tavoitteena oli saada hankealueen (Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat) valkuaiskasvimarkkinoista toimivampia, selvittää mm. perunan sivuvirtaproteiinin hyödyntämismahdollisuuksia ja parantaa hankealueen valkuaisomavaraisuutta kasvinviljleyssä tiedotuksella uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.