Jarkko Niemi

Tutkimusprofessori

Tutkinto

MMT (maatalouden liiketaloustiede)

Sähköposti

jarkko.niemi@luke.fi

Puhelin

0295326392

Osoite

Kampusranta 9, 60320 SEINÄJOKI

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Eläintauteihin, eläinten hyvinvointiin ja eläintuotantoon liittyvät taloudelliset näkökohdat. Tuotantosairaudet sika- ja siipikarjatuotannossa. Tarttuvien eläintautien taloudelliset riskit Suomessa (klassinen sikarutto, afrikkalainen sikarutto, suu- ja sorkkatauti, sinikielitauti) ja maatalouden rakennekehityksen vaikutus niihin. Sikatalouden (eläinjalostus, kasvatus, ruokinta, teknologiavalinnat, hinta- ja tuotantoriskit) taloudellinen analyysi ja prosessien optimointi. Lihasikojen hännänpurennan taloudellinen merkitys. Valkuaiskasvien viljelyyn ja käyttöön liittyvät taloudelliset näkökohdat, valkuaisomavaraisuus. Hyönteistuotannon tutkimus. Asiantuntemusala: eläinten terveystaloustiede, eläintaudit, eläinten hyvinvointi, sika, siipikarja, dynaaminen ohjelmointi, pellon käyttö

Uusimmat julkaisut

Maatalous

Farm characteristics and perceptions regarding costs contribute to the adoption of biosecurity in Finnish pig and cattle farms

The goal of this study was to estimate how the perceived costs of biosecurity measures and the characteristics of the farm and the producer influence the adoption of four biosecurity measures: (1) the use of protective clothing when entering an animal shelter and (2) the use of protective shoes when entering an animal shelter, (3) the verification of the health status of animals coming to the farm, and (4) the use of a carcass container to temporarily store dead animals at the farm.