Janne Artell

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT (Ympäristöekonomia), Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian dosentti

Sähköposti

janne.artell@luke.fi

Puhelin

0295326063

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Yritys- ja ympäristötalousryhmän päällikkö. Luonnon virkistyskäytön hyötyjen ja luontoarvojen taloudellinen arvottaminen. Avoimen kansalaistieteen mobiilisovellukset. Ympäristöekonomia, ympäristön arvottamismenetelmät, ympäristövaikutusten arviointimenetelmät. Kyselytutkimukset ja spatiaalinen ekonometria.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen : Esiselvitys
Kala

Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen : Esiselvitys

Länsihaaran voimalaitoksia operoivan Helen Oy:n vetämässä hankkeessa selvitetään parhaat ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot kalan kulun järjestämiseksi Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten ohi vuosina 2017–2018. Tämän selvitystyön taustaksi Luonnonvarakeskus koosti tähän raporttiin yhteenvedon Kymijoen vaelluskalojen potentiaalisista tuotantoalueista, vaellusyhteyksistä, vaelluskalakantojen tilasta sekä niihin liittyvistä tutkimuksista ja seurannoista. Lisäksi Luonnonvarakeskus arvioi Kymijoen länsihaaran vaellusyhteyksien sekä laajemminkin Kymijoen vaelluskalatuotannon potentiaalisia kehittämismahdollisuuksia.