Janne Artell

Tutkimuspäällikkö, erikoistutkija

Tutkinto

MMT (Ympäristöekonomia), Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian dosentti

Sähköposti

janne.artell@luke.fi

Puhelin

+358295326063

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Luonnon virkistyskäytön hyötyjen ja luontoarvojen taloudellinen arvottaminen. Ympäristöekonomia, ympäristön arvottamismenetelmät, ympäristövaikutusten arviointimenetelmät. Kyselytutkimukset ja spatiaalinen ekonometria.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia
Kala

Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia

Tässä selvityksessä kerättiin yhteen tieteellisissä julkaisuissa esitettyä tutkimustietoa sekä virtavesien patoamisen että padon poistamisen ekologisista vaikutuksista. Lisäksi selvityksessä on esitetty esimerkinomaisesti kotimaisten patojen poistamisen ekologisen kriteeristön laatiminen hyödyntäen olemassa olevia aineistoja. Työn tavoitteena oli kohdistaa vaellusesteiden purkaminen ensimmäisenä niihin vaellusesteisiin ja vesistöihin, joilla saavutettaisiin mahdollisimman suuri ekologinen hyöty vaelluskalojen lisääntymisen kannalta.