Janne Artell

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT (Ympäristöekonomia), Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian dosentti

Sähköposti

janne.artell@luke.fi

Puhelin

+358295326063

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Yritys- ja ympäristötalousryhmän päällikkö. Luonnon virkistyskäytön hyötyjen ja luontoarvojen taloudellinen arvottaminen. Avoimen kansalaistieteen mobiilisovellukset. Ympäristöekonomia, ympäristön arvottamismenetelmät, ympäristövaikutusten arviointimenetelmät. Kyselytutkimukset ja spatiaalinen ekonometria.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi
Kala

Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi

Tässä hankkeessa kehitettiin laskentatapa, ja laadittiin ehdotus korvausarvoiksi taloudellisesti hyödynnettäville kalajeille. Korvausarvoja tarvitaan, jos kaloihin kohdistuu sellainen kalastusrikos tai – rikkomus, jossa tekijä voidaan tuomita korvaamaan valtiolle laittomasti pyydetyn kalan arvo lajinsa edustajana. Tehtävää varten laskettiin euromääräiset suojeluarvot kaikille taloudellisesti hyödynnettäville kalalajeille ja jokiravulle.