Hannu Pöysä

Johtava tutkija

Sähköposti

hannu.poysa@luke.fi

Puhelin

+358295327401

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

Tutkimustyö on koskenut vesilintujen ekologiaa yksilötasolta yhteisötasolle. Vesilinnut ovat merkittävä kansainvälinen luonnonvara Euroopassa: Suomella on erityisvastuu huolehtia lisääntymisalueiden elinympäristöistä ja pesimäkantojen elinkelpoisuudesta. Näin ollen tutkimus on keskittynyt vesilintujen populaatioekologiaan, erityisesti lisääntymistulokseen vaikuttaviin tekijöihin ja kantojen säätelymekanismeihin. Viimeaikaisissa töissä on selvitetty vesilintukantojen taantumisen taustalla olevia syitä mukaan lukien elinympäristömuutokset ja metsästyspaine.