Elina Tampio

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

elina.tampio@luke.fi

Puhelin

+358295326573

Osoite

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Asiantuntemusalueet

Biokaasuteknologian tutkimus syötteistä lopputuotteisiin, biohajoavien jätteiden ja sivutuotteiden käsittely, yhdyskuntien, maatalouden sekä teollisuuden biomassojen saatavuus ja ominaisuudet, ravinteiden ja hiilen kierto ja kierrätys, ravinteiden jatkojalostuksen prosessit ja tuotteet, mädätteen ja lannan jatkojalostus

Uusimmat julkaisut