Elina Tampio

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

elina.tampio@luke.fi

Puhelin

+358295326573

Osoite

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Asiantuntemusalueet

Biokaasuteknologian tutkimus syötteistä lopputuotteisiin, biohajoavien jätteiden ja sivutuotteiden käsittely, yhdyskuntien, maatalouden sekä teollisuuden biomassojen saatavuus ja ominaisuudet, ravinteiden ja hiilen kierto ja kierrätys, ravinteiden jatkojalostuksen prosessit ja tuotteet, mädätteen ja lannan jatkojalostus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta
Maatalous

Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella kestävyyskriteerejä ja raaka-ainekohtaisia kasvihuonepäästö-kertoimia Suomessa viljeltävälle nurmelle, kun nurmea käytetään biokaasun tuotannossa. Direktiivissä on biokaasun osalta oletusarvoja lietelannalle, maissille, lanta-maissi sekoituksille sekä biojätteelle. Tässä työssä päästökertoimet laskettiin viljellylle nurmelle (kivennäis- ja eloperäisellä maalla), suojavyöhykenurmelle sekä apilapitoiselle nurmelle.