Ari Nikula

Tutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

ari.nikula@luke.fi

Puhelin

0295325568

Osoite

Eteläranta 55, 96300 ROVANIEMI

Asiantuntemusalueet

elinympäristöt, eläintuhot, paikkatietomenetelmät, alue-ekologinen suunnittelu, hirvi, hirvituhot, riista, liito-orava