Antti Mutanen

Tutkija

Tutkinto

Maa- ja metsätieteiden maisteri. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (kansantaloustiede).

Sähköposti

antti.mutanen@luke.fi

Puhelin

+358295323070

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

Metsäekonomia, raakapuumarkkinat, metsäsektorin suhdanne-ennusteet, metsäalan tilastointi, ekonometria.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsäsektorin suhdannetiedote 2019
Metsä

Metsäsektorin suhdannetiedote 2019

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan tänä vuonna vähene merkittävästi. Tärkeimmät epävarmuustekijät metsäteollisuustuotteiden markkinoilla liittyvät kevään aikana lisääntyneisiin kauppapoliittisiin jännitteisiin, sekavaan brexit-tilanteeseen ja velkaongelmiin. On myös mahdollista, että maailmantalouden ja -kaupan kasvun hidastuminen on odotettua nopeampaa.