Antti Mutanen

Tutkija

Tutkinto

Maa- ja metsätieteiden maisteri. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (kansantaloustiede).

Sähköposti

antti.mutanen@luke.fi

Puhelin

+358295323070

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

Metsäekonomia, raakapuumarkkinat, metsäsektorin suhdanne-ennusteet, metsäalan tilastointi, ekonometria.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019–2020
Metsä

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019–2020

Maailmantalouden heikentyminen ja kysynnän kasvun hidastuminen vähentävät useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä tänä ja ensi vuonna. Erityisesti sahateollisuuden lähitulevaisuuden näkymät ovat synkistyneet kuluvan vuoden aikana markkinoilla vallitsevan ylitarjonnan vuoksi. Sellun ja kartongin tuotantomäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia, mutta paperin tuotanto vähenee huomattavasti ilmoitettujen kapasiteettivähennysten myötä. Sellun vienti nousee ennätystasolle.