Antti Mutanen

Tutkija

Tutkinto

Maa- ja metsätieteiden maisteri. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (kansantaloustiede).

Sähköposti

antti.mutanen@luke.fi

Puhelin

0295323070

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

Metsäekonomia, raakapuumarkkinat, metsäsektorin suhdanne-ennusteet, metsäalan tilastointi, ekonometria.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018–2019
Metsä

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018–2019

Suomen metsäsektorilla eletään kuluvana vuonna laaja-alaista suhdannehuippua. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Suhdannehuipun taustalla on maailmantalouden kasvu, joka on lisännyt puutuote- sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysyntää. Myös poliittiset päätökset, kuten Kiinan kierrätyskuidun käytölle asettamat rajoitukset ja saastuttavien tehtaiden sulkemiset, ovat vaikuttaneet Suomen metsäteollisuuden viennin kehitykseen. Maailmantalouden kasvun ennakoidaan hieman hidastuvan ensi vuonna kuluvasta vuodesta.