Asiakasesimerkit Kala, Ruoka

Toimialatuntemus ohjaa lukelaiset keskeisten tutkimuskysymysten äärelle.

Asiakas

Kotimainen rehunvalmistaja Raisioagro Oy ja Suomen suurimmat kirjolohen kasvattajat Savon Taimen Oy ja Taimen Oy sekä kalanjalostaja Ab Chipsters Food Oy. Hankkeen toteuttamiseen ovat osallistuneet myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopiston Elintarvikekemian laitos.

Tarve

Kun maailman kalavarat vähenevät, kalaperäisten raaka-aineiden käyttöä rehuissa täytyy järkevöittää ja korvata uusilla vaihtoehdoilla. Kalaöljyn saatavuuden ja hinnan vuoksi kalaöljyn käytön vähentäminen on perusteltua ekologisesti ja taloudellisesti. Kalaöljyn käytöstä luopuminen johtaisi kuitenkin muun muassa siihen, että ihmisen terveydelle edullisten rasvahappojen, EPA ja DHA, saanti vähenisi, koska näitä saamme ainoastaan äyriäisistä ja kalasta. Kirjolohesta saadut EPA ja DHA ovat sydän- ja verisuoniterveytemme kannalta merkittävässä asemassa ruokavaliossamme. Myös kala saa nämä rasvahapot ravintonsa mukana – kirjolohi kalaöljyn mukana.

Ratkaisu

Kirjolohen ruokintakokeissa testattiin kalan rasvapitoisuuden, rasvan laadun ja kalaöljyn käytön optimointia. Kalaöljyä korvattiin rehussa rypsiöljyllä siten, että kirjolohen tuotelaatu säilyi ja EPA:n ja DHA:n pitoisuus kalan lihassa pysyi kuluttajalle edullisena.

Vaikuttavuus

Lohen ja kirjolohen kasvatus käyttää suuren osan maailman kalaöljystä. Optimoidulla ruokinnan suunnittelulla kalaöljyn käyttöä voidaan merkittävästi vähentää samaan aikaan kun kuluttajatuotteiden terveellisyys ja ravitsemussuositusten mukaisuus turvataan. Raisioagro suunnitteli yhdessä koko arvoketjun kanssa tulosten hyödyntämistä ja lanseerasi kotimaisen kalan kuluttajabrändin, Benella Kirjolohi, jota kotimainen kalankasvatuselinkeino hyödyntää jo laajasti parantaakseen kilpailukykyänsä.

Rahoitus

Tekesin Sapuska-ohjelma

Asiakaspalaute

– Hankkeessa hyödynnettiin Luken erityisosaamista vesiviljelyssä ja kalan ravitsemuksessa. Toimialatuntemus ohjaa lukelaiset keskeisten tutkimuskysymysten äärelle, joiden selvittämiseen haetaan ne tutkimuskumppanit, jotka pystyvät erityisosaamisellaan auttamaan tavoitteiden toteuttamisessa. Hyvä ja kattava hyödyntäjäverkosto takaa sen, että ensi käden tieto tulee suoraan tutkimustiedon potentiaalisille käyttäjille ja elinkeinojen eduksi.
Kehityspäällikkö, Knut-Olof Lerche, Raisioagro Oy/Raisioaqua

Luken palaute

– On ollut innostavaa seurata hankkeen etenemistä yhteistyössä pitkäaikaisen strategisen kumppanimme kanssa. Kysymyksessä on eri osapuolia aidosti kiinnostava hanke, jossa huomioitiin arvoketjun kaikki toimijat. Tarjolla oli tutkimustietoa, joka koskee heidän arkipäivän toimintaansa, mutta myös laajemmin koko toimialan jatkon edellytyksiä.
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Asmo Honkanen, Luke

Yläreunan kuva: Raisio Oyj