Uutiset Riista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli 390−400 ahmaa kevättalvella 2021. Arvioitu määrä on hieman suurempi kuin vuoden 2020 saman ajankohdan arvio (385−390 ahmaa).

− Suomen ahmakannan yksilömäärä on noin kymmenkertainen 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna. Kannan vahvistuminen on ollut aiempaa nopeampaa viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana (kuva), kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

− Ahma rauhoitettiin vuonna 1982. Ahmakannan runsastuminen on noudatellut rauhoitetun eläinlajin kannan kasvulle ominaista asteittain kiihtyvän populaatiokasvun mallia. Toistaiseksi ahmakannalla on ollut riittävästi tilaa ja ravintoa todetun kaltaiseen runsastumiseen, Kojola jatkaa.

Poronhoitoalueen ahmakannasta on pyydetty viime vuosina 4−8 yksilöä vuosittain.

Ahman kanta-arvio pohjautuu riistakolmiolaskentoihin ja Ylä-Lapissa toteutettuihin aluelaskentoihin. Riistakolmioaineistossa todennäköisin yksilömäärä vuonna 2021 oli 355 ahmaa, johon lisättiin aluelaskentoihin ja havaintoihin pohjautuva arvio Ylä-Lapin ahmakannasta (35-45 yksilöä). Näin Suomen ahmakannan kokonaisarvioksi hahmottui 390-400 yksilöä.

Kuva. Ahmojen todennäköisin yksilömäärä ja 95 %:n todennäköisyysvälit riistakolmioaineistossa vuosina 1989–2021.

Luonnonvarakeskus tuottaa maa- ja metsätalousministeriölle riista- ja kalakantojen kestävän säätelyn edellyttämät kanta-arviot.