Optiseen mittaukseen perustuva männyn sydänpuun laatuluokittelu

OPTIMI

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää arvokkaan mutta alihyödynnetyn luonnonvaran, männyn sydänpuun ja sen uuteaineiden, tunnettuutta ja käyttöä. Puuraaka-aineelle saadaan merkittävästi lisäarvoa lajittelemalla se eri käyttötarkoituksien mukaisiin ja mahdollisimman tasalaatuisiin ositteisiin. Tässä hankkeessa testataan, kuinka hyvin uuteaineiden UV-fluoresenssiin perustuva optinen mittausmenetelmä soveltuu männyn sydänpuun lahonkestävyyslajitteluun.

Tuotokset

Hankkeen päätulos on kokeellinen näyttö uuteaineiden UV-fluoresenssiin perustuvan optisen mittausmenetelmän käyttökelpoisuudesta männyn sydänpuun lahonkestävyyslajittelun toteuttamiseksi. Lisäksi yksityiskohtainen tieto tuloksista siirtyy tiedon käyttäjille eli sahatavaran ja sen lajittelulaitteiden valmistajille sekä tiedeyhteisölle. Puutuoteteollisuuden yrittäjät ja etujärjestöt sekä puutuotteiden kuluttajat saavat yleisluonteista tietoa männyn sydänpuun käytöstä ja ominaisuuksista.