Männyn arvon maksimaalinen hyödyntäminen rungon tyven kuvatulkinnan ja NDT-mittauksen avulla

LAATUKATKONTA

Alkamispäivä

01.11.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

- Projektissa tutkitaan hakkuukoneeseen liitettävän tyvikameran ja kuvankäsittelyalgoritmien integrointia hakkuukoneen katkonnanohjausjärjestelmään.
- Projektin tavoitteena on kehittää kuvatulkintaan perustuva järjestelmä, jonka avulla männyn rungon sisälaatua voidaan arvioida jo hakkuiden yhteydessä.

Tuotokset

-Tuotetaan kuva-analyysiin pohjautuva laskentajärjestelmä, joka voidaan myöhemmin integroida osaksi hakkuukoneen katkontamatriisiin.
– Laaditaan julkaisu tieteelliseen sarjaan sekä esitellään tuloksia kansainvälisissä konferensseissa.