Kuusen jalostusarvon parantaminen uuden teknologian ja informaation avulla

ARVOKUUSI

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Kuusesta valmistetut ovet, ikkunat, portaat, kantavat liimapuutuotteet, lujuuslajiteltu rakennussahatavara valmistetaan lopputuotteiksi hyvin erilaisten valmistusprosessien kautta. Näiden tuotteiden loppukäyttöolosuhteet, kestävyys- ja lujuus- ja visuaaliset vaatimukset vaihtelevat suuresti. Sahatavara luokitetaan automaattisten luokituslaitteiden avulla kuivauksen jälkeen laatuluokkiin. Perinteinen yhteispohjoismaiden laatuluokitusstandardin merkitys on viime vuosina vähentynyt ja tilalle on tulossa entistä enemmän asiakas—ja lopputuotekohtaiset laatu- ja pituusluokat. Vaikka sahatavaran laatuluokitus on olennainen osa jalostusprosessia, luokituksesta ei saada riittävästi hyötyjä irti, mikäli sahatukit jalostuksen edellisissä tuotantovaiheissa katkaistaan vääriin pituusmittoihin tai sahataan väärillä asetteilla.

2) Toteutus
Projektin tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla pirkanmaalaisten kuusisahojen jalostusarvoa voidaan merkittävästi parantaa verrattuna nykyiseen tasoon. Tämä saavutetaan
-Testaamalla rungon kuvatulkinnan toimivuutta kuusitukille tärkeiden laatuominaisuuksien ennustamiseen (tyvileikon epäkeskoisuus, ikä/kasvunopeus, laho)
-Kehittämällä menetelmä kuusitukkirunkojen tyvilenkouden ennustamiseksi sekä lenkouden aiheuttaman jalostusarvon menetyksen minimoimiseksi
-Kehittämällä toimintamalli, jolla voidaan nykyistä paremmin erotella tuoreoksaiset sahatukit kuivaoksaisista sekä erottaa rungosta poikaoksat
3) Tuotokset
Projekti jakautuu kahdeksaan eri työpakettiin, jotka limittyvät aikataulullisesti osittain keskenään päällekkäin.
-I Tyvilenkouden ennustamisen perusteet
-II Tyvilenkouden aiheuttamien tappioiden minimointi
-III Algoritmi epäkeskoisuuden mittaamiseksi kuvatulkinnan avulla
-V Lahon tunnistus kuvatulkinnan avulla
-VI Poikaoksan ennustaminen ja huomioiminen katkonnassa
-VII Tukkien laatuluokittelu mustaoksaisuusvyöhyke-ennusteen avulla
-VIII Mustaoksamallien implementointi käytäntöön
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Projekti toteutetaan yhteistyössä kuusta sahaavien sahalaitosten ja jatkojalostusyritysten kanssa
5) Asiakkaat
Primaariset asiakkaat ovat hankkeen rahoitukseen osallistuvat yhteistyöyritykset

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektin tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla pirkanmaalaisten kuusisahojen jalostusarvoa voidaan merkittävästi parantaa verrattuna nykyiseen tasoon.

Projekti jakautuu viiteen eri työpakettiin, jotka limittyvät aikataulullisesti osittain keskenään päällekkäin.
I Lopputuotteiden ominaisuudet ja kriteerit
II Malleilla ennustetut kuusen laatuominaisuudet
III Kuusikoiden laatuluokitusjärjestelmä
IV Laatutiedon huomioivat katkontamatriisien ja algoritmit
V Ikä- ja kasvunopeusmittaukseen pohjautuva katkonnanohjaus