Kuusen jalostusarvon parantaminen uuden teknologian ja informaation avulla

ARVOKUUSI

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.07.2020

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla pirkanmaalaisten kuusisahojen jalostusarvoa voidaan merkittävästi parantaa verrattuna nykyiseen tasoon.

Tuotokset

Projekti jakautuu viiteen eri työpakettiin, jotka limittyvät aikataulullisesti osittain keskenään päällekkäin.
I Lopputuotteiden ominaisuudet ja kriteerit
II Malleilla ennustetut kuusen laatuominaisuudet
III Kuusikoiden laatuluokitusjärjestelmä
IV Laatutiedon huomioivat katkontamatriisien ja algoritmit
V Ikä- ja kasvunopeusmittaukseen pohjautuva katkonnanohjaus