Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina

PYSTI

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.11.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa lietelannan ravinteiden hyödyntämistä sekä edistää pyrolyysitekniikan käyttöönottoa erilaisten biomassasivuvirtojen jalostamisessa lisäarvotuotteiksi. Hankkeessa selvitetään tekniset, lainsäädännölliset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset säilyttää tai jopa lisätä lietelannan lannoitearvoa pyrolyysinesteen ja biohiilen avulla.

Työryhmän alustavien laboratoriomittakaavan tutkimusten mukaan pyrolyysiprosessin tuottama heikkoja orgaanisia happoja sisältävä nestejae voisi soveltua rikkihapon korvaajaksi lietelannan hapotuksessa. Tämä parantaisi lietteen happokäsittelyn työturvallisuutta, ekologisuutta ja mahdollisesti myös taloudellisuutta ja toisi pyrolyysilaitoksille kaivatun käyttökohteen nestejakeelle. Ominaisuuksiensa perusteella biohiiltä voidaan pitää hyvin lupaavana lietesäiliöiden kelluvana katemateriaalina, mutta työryhmän tiedossa ei ole, että asiaa olisi tutkittu.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa lietelannan ravinteiden hyödyntämistä sekä edistää pyrolyysitekniikan käyttöönottoa erilaisten biomassasivuvirtojen jalostamisessa lisäarvotuotteiksi. Hankkeessa selvitetään tekniset, lainsäädännölliset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset säilyttää tai jopa lisätä lietelannan lannoitearvoa pyrolyysinesteen ja biohiilen avulla.

Hankkeen tuotoksina syntyy: 1) Tiivis selvitys nykylainsäädännön asettamista reunaehdoista pyrolyysinesteiden ja biohiilen käytölle lietelannassa myös luonnonmukaisessa viljelyssä. 2) Tieteellinen ja ammattilehtijulkaisu pyrolyysinesteen ja biohiilen lietelantaan lisäämisen mahdollisuuksista. 3) Selvitys pyrolyysituotteiden mahdollisista toksisista vaikutuksista. 4) Lietteen ja pyrolyysinesteen ominaisuudet huomioiva laskuri tarvittavan nesteen lisäysmäärän määrittämiseksi.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 210 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.