Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen

MERIAVAIN

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

EU-lippu

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialueilla pohjautuen VELMU-ohjelmassa kerättyyn aineistoon ja hankkeessa koottuihin tietoihin avainelinympäristöjä muodostavien lajien toiminnasta. Lisäksi tunnistetaan ja kuvataan tärkeimpien avainelinympäristöjen tuottamat ekosysteemipalvelut ja määritellään valittujen ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvo.

Tuotokset

Tuotetaan tietokokonaisuus avainelinympäristöjen sijainnista, toiminnasta ja merkityksestä meriekosysteemille, sekä määritetään ja arvotetaan niiden tuottamia ekosysteemipalveluita. Tämän lisäksi tehdään katsaus olemassa olevaan aineistoon Suomen lainsäädännön toimivuudesta avainelinympäristöjen suojelussa sekä tarpeen mukaan suosituksia/ehdotuksia lainsäädännön tehostamiseksi.

Katso myös