Atso Romakkaniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

atso.romakkaniemi@luke.fi

Puhelin

+358295327416

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Kalakantojen arviointi, tieteellinen neuvonanto kalastuksen säätelyyn, Itämeren alueen lohikannat, Tornion- ja Simojoen kalakannat ja niiden seuranta, sekä lohi- ja meritaimenistutusten vaikutukset. Bayes-menetelmien soveltaminen. Monitieteiset tutkimukset kalakantojen hoidossa ja hyödyntämisessä.