Atso Romakkaniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

atso.romakkaniemi@luke.fi

Puhelin

+358295327416

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Kalakantojen arviointi, tieteellinen neuvonanto kalastuksen säätelyyn, Itämeren alueen lohikannat, Tornion- ja Simojoen kalakannat ja niiden seuranta, sekä lohi- ja meritaimenistutusten vaikutukset. Bayes-menetelmien soveltaminen. Monitieteiset tutkimukset kalakantojen hoidossa ja hyödyntämisessä.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Tornionjoen nousulohien kaikuluotausseurannat vuosina 2009–2020
Kala

Tornionjoen nousulohien kaikuluotausseurannat vuosina 2009–2020

Tornionjoella lohien kutunousua on seurattu kaikuluotaamalla vuodesta 2009 alkaen. Kahdentoista vuoden seurantajakson (2009–2020) aikana nousulohien määrät kaikuluotauspaikalla ovat vaihdelleet 17200–100200 lohiyksilön välillä. Kaikuluotaus aloitetaan toukokuun ensimmäisten viikkojen aikana, joen jää- ja tulvatilanteen niin salliessa. Ensimmäiset lohet havaitaan kaikuluotaimissa tyypillisesti toukokuun puoleen väliin mennessä. Vilkkaimmillaan lohien nousu on kesäkuun kahdella viimeisellä viikolla.