Uutiset Kala, Ruoka, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Laukaan laitoksen uudisrakennukset on saatu harjakorkeuteen. Laukaaseen rakennetaan kolme uutta kalankasvatushallia vanhojen rakennusten tilalle. Uudistustoimet tehostavat vesiviljelytutkimusta erityisesti kalojen valintajalostustoiminnassa. Senaatti-kiinteistöjen toteuttama rakennusprojekti alkoi keväällä 2021 ja saadaan päätökseen alkukesällä 2022.

Luken Laukaan toimipaikassa saatiin ennen talven lumien tuloa uudet hallit rakennettua, ja nyt rakentaminen sisätiloissa jatkuu säältä suojassa. Oikealla edessä uusi halli 1 (valintajalostus), sen takana uusi halli 2 (nuoret kalaparvet) ja vasemmalla takana uusi halli 3 (emokalat). Kuva: Sitowise Oy. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vesiviljelyn kasvuvauhti on Suomessakin kiihtymässä ja uusia tuotantotekniikoita otetaan käyttöön sekä merellä että maalla.

– Viljelyssä käytettävän kalamateriaalin parantamiseksi käytetään uusia molekyylibiologian menetelmiä, jotka osaltaan tehostavat Laukaassa kirjolohen ja siian viljelylaadun kehittämistä, kertoo Luken johtava asiantuntija Petri Heinimaa.

Laukaan tilojen uudistaminen perustuu laitoksen toiminnan uudelleen suuntaamiseen ja kalojen valintajalostusohjelman tarpeisiin saada uusi tutkimusinfra.

Uudistuksen myötä tilat ja laitteet nousevat kansainväliselle huipputasolle

Uusien tilojen tieltä on purettu 50 vuotta vanha hautomo- ja poikashalli. Uuteen halliin sijoitetaan 240-perhekasvatusallasta, 20 jatkokasvatusallasta ja neljä emokala-allasta. Halliin rakennetaan myös monipuoliset veden lämmitys-, jäähdytys-, puhdistus- ja robottiruokintajärjestelmät. Entinen poikashalli purettiin keväällä uuden hallin tieltä, ja sinne sijoitetaan kalojen jatkokasvatusta varten 36 eri kokoista allasta vedenpuhdistusjärjestelmineen. Vanha emokalahallin tilalle on rakennettu pressuhalli 14 emokala-altaan suojaksi.

Laukaaseen on tähänkin saakka määrätietoisesti rakennettu kiertovesikasvatuksen (RAS) tutkimusympäristöä, jota kalojen valintajalostuksen uudet tilat erilaisine säätelymahdollisuuksineen monipuolistavat.

Harjannostajaiset koronarajoitusten varjossa

Harjannostajaisia vietetään koronarajoitusten vuoksi matalalla profiililla hajautetusti Laukaan laitoksella. Rakentamisessa on ollut kiireinen aikataulu, koska kalojen viljelytoiminta on jatkunut normaalilla tavalla jäljellejääneissä tiloissa uudistilojen rakentamisen aikana. Osa kaloista on tarkoitus saada tilapäistiloista uuden poikashallin suojaan ennen kireämpien pakkasten tuloa.

Yläreunan kuva: Petri Heinimaa, Luke.