Käytäväharvennuksen kehittämisprojekti

Käytäväharvennus

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteena on metsävarojen kestävä hyödyntäminen ja uusiutuvan energian tuotannon tukeminen. Tavoitteen saavuttamiseksi yksi merkittävä kehittämiskohde on metsäenergian uudet korjuuratkaisut. Nuorten metsien pieniläpimittainen harvennuspuu on Pohjois-Karjalassa metsähakkeen merkittävä raaka-ainepotentiaali. Energian tuotannossa tämä potentiaali on kuitenkin osittain hyödyntämättä.

Tuotokset

Projektin tuloksena käytäväharvennusta toteutetaan pieniläpimittaisen ensiharvennuspuuston metsänhoitomenetelmänä metsähakkeen tuotannossa. Menetelmä täyttää hyvän metsänhoidon ja korjuujäljen suositukset. Menetelmän käyttö alentaa korjuun kustannuksia. Metsähakkeen tuotantoketjussa puomikäytäväharvennuksen kustannusetu lisää energiapuunmyyjien ja korjuuyrittäjien tuloja.

Välittömät hyödyt

-uusi metsähoito-/korjuumenetelmä.