Hoppa till huvudinnehållet

Forskning

Naturresursinstitutet tar fram lösningar för frågeställningar kring en hållbar och lönsam användning av förnybara naturresurser i fyra fenomendrivna forskningsprogram genom vilka forskningen riktas in i enlighet med institutets strategi.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammen har en stark framtidssyn. De stärker Naturresursinstitutets genomslagskraft både i hemlandet och internationellt och arbetar för samhällspåverkan.
En forskare undersökar träd