Luke.fi and stat.luke.fi sajter har förnyats. Läs mera
Hoppa till huvudinnehållet

Forskning

Luke tar fram lösningar för frågeställningar kring en hållbar och lönsam användning av förnybara naturresurser i fyra fenomendrivna forskningsprogram genom vilka forskningen riktas in i enlighet med institutets strategi.

Forskningsprogrammen har en stark framtidssyn. De stärker Naturresursinstitutets genomslagskraft både i hemlandet och internationellt och arbetar för samhällspåverkan. Programmen genererar och utvecklar samarbete med olika berörda parter, till exempel genom rundabordssamtal. De öppnar också nya interna kontakter genom att sammanföra experter och kunnande på institutet samt stödja sektorsövergripande forskarnätverk.

Naturresursinstitutet driver följande fyra forskningsprogram:

  • Lönsam och hållbar primärproduktion
  • Cirkulär bioekonomi
  • Klimatsmart kolcykel
  • Anpassningsbar och resilient bioekonomi

Därtill har program för myndighets- och experttjänster och statistiken.

Forskningsprogram

Klimatsmart kolcykel

Markanvändningssektorn spelar en viktig roll i att hejda klimatförändringarna och stoppa försämringen av vattenmiljöerna som är en följd av markanvändningen och primärproduktionen. Programmet fokuserar på att råda bot på den globala klimatkrisen och dess ekosystempåverkan.
Ilmastoviisas-hiilenkierto-ohjelman-brändikuva

Anpassningsbar och resilient bioekonomi

Föregripande, adaptering och riskhantering är beredskapsmetoder inför omvälvningar som hotar naturen och samhället, däribland klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Programmet fokuserar på att skapa en helhetsbild av de komplexa sambanden mellan naturens ekosystem, produktionsmiljöerna och samhället samt upprätthålla funktionsförmågan då förhållandena förändras.
Sopeutumis-ja-palautumiskykyinen-biotalous-ohjelman-brändikuva

Lönsam och hållbar primärproduktion

Åkrarna, skogarna och vattnen är föremål för nya och mera omfattande användningsanspråk. Forskningsprogrammet fokuserar på att hitta lösningar för primärproduktionen som ökar lönsamheten i produktionen av livsmedel och råvaror, tillgodoser efterfrågan på marknaden och samtidigt begränsar klimat- och miljöpåverkan.
Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto-ohjelman-brändikuva

Cirkulär bioekonomi

placeholder
Biokiertotalous-ohjelman-brändikuva

Myndighets- och experttjänster

Placeholder
Kaksi tutkijaa