Hoppa till huvudinnehållet

Tjänster

Naturresursinstitutets vetenskapliga arbete och teknologiska utveckling resulterar i tjänster och mervärde för hållbar närings- och företagsverksamhet som bygger på förnybara naturresurser.

Samarbetsformer

Vi erbjuder olika modeller för forskningssamarbete för alla slags behov. Våra grundmodeller är medfinansierad forskning och kundfinansierad forskning. De skiljer sig åt på flera sätt och har olika villkor för rättigheter till projektens resultat och användning av dessa. Vi erbjuder även public–private-partnerskap och stöd för kommersialisering av forskningsresultat.
Tre personer samtalar vid bordet