Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om betalda efteravgifter av mjölk

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda hur mycket mejerierna har betalat som efteravgift i föregående året åt producenterna för mottagen mjölk. Luke sammanställer uppgifterna till statistik som beskriver situationen i hela landet.

Målgrupp

Uppgifterna frågas av mejerierna.

Resultat

Resultaten publiceras en gång per år i samband med statistiken Lantbruksprodukternas producentpriser.

Intervall för publicering

En gång per år.

Datainsamlingens material används i följande statistik