Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan angående producentpriset på fisk

Syftet med datainsamling

I förfrågan om producentpriserna på fisk samlas det in data om fiskpriser som betalats åt havsområdets yrkesfiskare i enlighet med EU-lagstiftningen. Statistiken över medelpriset, som betalats åt producenterna för fisk per art, månad och region baserar sig på dessa uppgifter. Prisstatistiken uppgifter används bl.a. för att fastställa värdet på Finlands fiskfångst.

Första sidan av producentpriset på fisk

Målgrupp

Uppgifterna om producentpriset på fisk samlas in från företag som köper fisken av havsområdets yrkesfiskare. Priserna för kvotarterna (strömming, vassbuk, lax, torsk) fås från NMT-centralens register, men information om priserna på övriga arter samlar Luke in genom förfrågningar riktade direkt till företag som köper fisk från fiskarna.

Resultat

Resultaten publiceras årligen i Naturresursinstitutets enligt tidtabellen i publiceringskalendern: stat.luke.fi.

Intervall för publicering

Uppgifterna insamlas månatligen. Föregående månads uppgifter bör skickas till Naturresursinstitutet senast den 25:e pågående månad.

Datainsamlingens material används i följande statistik