Hoppa till huvudinnehållet

Identifikation och fullmakter på datainsamlingar

Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation är den gemensamma tjänsten för stark autentisering för den offentliga förvaltningen i Finland. Tjänsten används också i en del av Naturresursinstitutets datainsamlingar för statistikändamål. Du identifierar dig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan användaren av en e-tjänst identifieras på ett tillförlitligt sätt. Tjänsten tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Suomi.fi-fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person fullmakt att svara för dig på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar. Bevilja fullmakten med fullmaktskoden Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet.

Så här ger du en annan person fullmakt att svara för dig på Naturresursinstitutets datainsamlingar:

  • Gå till tjänsten Suomi.fi (länk till en extern webbplats)
  • Identifiera dig i tjänsten med dina bankkoder, ditt mobilcertifikat eller ditt certifikatkort
  • Välj Fullmakter - Ge fullmakter - Lägg till person och ange förnamn, efternamn och personbeteckning på den person som du auktoriserar att sköta ärenden för dig
  • Välj Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet i förteckningen över fullmaktsärenden
  • Ange fullmaktens giltighetstid, standardinställningen är fem år
  • Granska och bekräfta uppgifterna på fullmakten

Nu kan den person som du gett fullmakt till svara för dig på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar.

Mer information 

Så här begär du fullmakter, teckenspråk video med ljud

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper med användningen av Suomi.fi-tjänsten på Medborgarrådgivning.fi, tfn 029 5000.