Hoppa till huvudinnehållet

Diversitet och samexistens

Forskningen inom temat kretsar kring att skydda och återställa den biologiska mångfalden i produktionsmiljöer och i den natur som utnyttjas av människan, på ett sätt som samtidigt tryggar en hållbar användning av naturresurserna.

Målen för forskningsområdet

  • Information och vårdåtgärder för tryggande av den biologiska mångfalden, bevarandet av livsmiljöerna och hållbart naturbruk samt tekniska och digitala lösningar som stödjer dessa mål. 
  • Synergier i stället för konflikter i samexistensen mellan människan och naturen.  
  • Totalhållbar samordning av de ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenserna av mångbruk av naturen.