Hoppa till huvudinnehållet

Kundansvariga

Vi vill ha en nära dialog med våra kunder. Vi söker strategiska partnerskap på lång sikt och försöker identifiera våra kunders behov, för vilka vi vill erbjuda lämpliga skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet är internationell.

Sakkunskap: Internationell konsultverksamhet
Sakkunskap: skogssektorn, kolberäkningar och biologisk mångfald
Eero Mikkola
Senior Customer Manager, specialexpert
+358295322140
Sakkunskap: livsmedelsindustri, mejeriteknologi, utveckling av landsbygd
Sakkunskap: livsmedelskedjans ansvarsfullhet, företagares värdelöften, affärsmodeller inom livsmedelssektorn, närmat, matsvinn inom restaurangbranschen
Sakkunskap: uppfinningar, patent, licensmöjligheter, IPR
Sakkunskap: digitala lösningar
Sakkunskap: Expertlösningar för internationella kunder