Hoppa till huvudinnehållet

Ökat värde och nya produkter

Forskningsområdet för ökat värde och nya produkter fokuserar på övergripande tillvaratagande av biobaserade råvaror och industriella sidoströmmar för hållbara varor och tjänster. De produktkoncept som studeras går ut på att generera mervärde i materialströmmarna, ta hänsyn till återvinningsprincipen och verifiera hållbarheten i hela värdekedjan. Forskningsrön bidrar till att främja marknadslanseringen av hållbara materiallösningar, exempelvis för alternativa proteinkällor, torversättningsmaterial och kolinlagring i värdekedjan för trävaror.

Målen för forskningsområdet Ökat värde och nya produkter

 

  • Innovativa högvärdiga produkttillämpningar från skogen, livsmedelssystemet och det akvatiska systemet
  • Icke förtärbara råvaror och sidoströmmar som ingredienser i livsmedel och foder
  • Alternativa material för att ersätta torv

 

Forskningschef