Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om fiskförädlingsproduktion

Syftet med datainsamling

I statistikenkäten över fiskförädlingsproduktion insamlas uppgifter om verksamhet i fiskförädlande företag och produktionsmängder. Av de uppgifter som insamlats sammanställs statistikrapporten, som innehåller den mängd fiskråvara som använts i fiskförädlingsprodukter enligt produkt och råvara samt inhemsk respektive importerad fisk och antalet fiskförädlande företag.

Med hjälp av förfrågning preciseras uppgifterna om verksamhetens karaktär, sysselsättningen och produktionsvärdet vad gäller fiskförädlande företagen.

Hemsidan av fiskförädlingsproduktion

Behandlingen av personuppgifter

Målgrupp

Statistikens population bildas av fiskeriföretag som valts från Statistikcentralens företagsregister. I populationen ingår alla företag vars huvudsakliga verksamhet är fiskförädling och partihandel med fisk samt sådana företag i andra branscher som på basis av bakgrundsuppgifterna även kan antas förädla fisk.

Resultat

Resultaten publiceras i webbtjänsten stat.luke.fi.

Intervall för publicering

Statistiken publiceras vartannat år.

Datainsamlingens material används i följande statistik