Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om skörden

Syftet med datainsamling

Syftet med enkäten är att producera skördeuppgifter för de viktigaste åkerväxterna. Dessutom produceras information om mängden spannmål i gårdarnas lager 1.7 och 1.1. En preliminär uppgift erhålls också om såddarealerna för höstvete och höstråg. Huvuddelen av uppgifterna produceras även för gårdar som bedriver ekologisk odling. Dessutom samlas vart femte år in uppgifter om användningen av växtskyddsmedel vid odlingen av de viktigaste grödorna.

Den information som erhålls genom enkäten sammanställer Naturresursinstitutet till statistik som beskriver hela landet och NTM-centralernas verksamhetsområden. Uppgifterna används exempelvis för att utveckla lantbruks- och livsmedelsnäringen, fatta politiska beslut och bedöma politikens effekter.

Behandlingen av personuppgifter

Prenumerera offentliggöranden

Målgrupp

Datainsamlingens målgrupp är ett sampel av Finlands lantgårdar. I datainsamlingen deltar ca. 6 200 gårdar, varav ca. 700 ekogårdar.

Resultat

Utifrån resultaten publiceras flera statistiker, av vilka de första blir färdiga i november–december och publiceras i tjänsten luke.fi.

Intervall för publicering

Årligen.