Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Syftet med datainsamling

Syftet med datainsamlingen är att utreda arbetsmängderna, enhetskostnaderna och total kostnaderna  av skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten i ekonomiskogar. Statistiken uppgörs per arbetsslag och ägargrupp. Uppgifterna samlades in per landskap och statistik publicerades också per landskap (om det är möjligt att publicera landskapsstatistik utan att uppgiftslämnare kan identifieras).

Webbplats för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Målgrupp

Uppgifterna begärs in från skogsvårdsföreningar, stat, skogsindustriföretag och organisationer som producerar skogstjänster för skogsägare.

Resultat

Resultaten publiceras i webbtjänsten stat.luke.fi vid den tidpunkt som anges i publiceringskalendern för statistiken.

Intervall för publicering

Statistiken publiceras årligen.

Datainsamlingens material används i följande statistik