Hoppa till huvudinnehållet

Kontakt- och faktureringsinformation

Allmän kontaktinformation

Officell adress

Naturresursinstitutet (Luke)
Ladugårdsbågen 9
FI-00790 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress

Luonnonvarakeskus (Luke)
PB 2
FI-00791 HELSINGFORS
FINLAND

Telefonväxel

+358 29 532 6000

E-postadresserna

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@luke.fi

Sekretessbelagt meddelande: https://turvaviesti.luke.fi/

Faktureringsuppgifter och beställningar

Naturresursinstitutet tar emot, hanterar och arkiverar inköpsfakturor endast som e-fakturor. Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna bör helst lämnas som pdf-filer. Observera att en faktura som skickas som e-postbilaga inte är en e-faktura.

Naturresursinstitutets e-faktureringsadress

  • E-faktureringsadress/EDI-kod: 003702446292000
  • Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
  • FO-nummer: 0244629-2
  • Momsnummer: FI02446292

E-fakturaoperatören är OpusCapita Solutions Oy.

På fakturan ska anges följande mottagarinformation: Naturresursinstitutet, PB 97915, 01051 Fakturor

Naturresursinstitutet använder order- och fakturahanteringssystemet Handi. Vi tar emot fakturor endast som e-fakturor. Fakturan ska innehålla beställningsnumret eller avtalsnumret för att fakturahanteringssystemet ska kunna hänföra fakturan automatiskt till rätt beställning.