Hoppa till huvudinnehållet

Teknologi och operativa modeller inom primärproduktionen

Forskningen ska lösa hur olika tekniker kan tillämpas i produktionssystemen och vilket är det smartaste sättet att tillämpa ny teknik. Nya tekniska lösningar erbjuder många möjligheter för att öka lönsamheten och hållbarheten i primärproduktionen.

Forskningsområdets mål

  • Information och teknik för att uppnå hållbar utveckling och effektivitet i primärproduktionskedjan.
  • Nya metoder och produktionssystem för att höja effektiviteten och hållbarheten i produktionen.
  • Beslutssystem för att stödja styrningen av primärproduktionen.

Forskningschef