Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om producentpriser för ägg och äggproduktion

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda producentpriser för ägg, dvs. hur mycket äggpackerierna betalar för äggen åt producenterna. Dessutom utreds äggmängderna som packerierna mottagit. Uppgifterna utnyttjas när produktionsmängderna av ägg i vårt land statistikförs. Uppgifterna frågas enligt kvalitetsklass och produktionssätt.

Tike sammanställer uppgifterna till statistik som beskriver situationen i hela landet. Statistiken utnyttjas t.ex. för att utveckla jordbruket och livsmedelsekonomin, till politiskt beslutsfattande samt för uppföljning av politikens påverkan.

Målgrupp

Uppgifterna frågas av vårt lands största äggpackerier som köper ägg direkt av äggproducenterna.

Resultat

Resultaten publiceras månatligen i statistiken Lantbruksprodukternas producentpriser och varje kvartal i statistiken Produktionen av ägg. Statistiken om producentpriserna publiceras den 25. dagen eller därpå följande vardag i månaden efter den statistikförda månaden. Statistiken om äggproduktionen publiceras varje kvartal – i februari, maj, augusti och november. Avvikelser från den planerade tidtabellen för publicering meddelas i publiceringskalendern för statistik.

Intervall för publicering

Månatligen

Datainsamlingens material används i följande statistik

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa