Hoppa till huvudinnehållet

Produktiv skog

Forskningen tar itu med problematiken kring såväl de olika och ibland motstridiga målen för användningen av skogarna som konsekvenserna av klimatförändringarna. Syftet är att stödja en diversifiering av skogsanvändningen och skogsstrukturen samt hitta lösningar för att stärka resiliensen och hållbarheten i skogarna.

Forskningsområdets mål

  • Tillräcklig och lönsam tillgång av kvalitativt och livskraftigt skogsodlingsmaterial.
  • Hållbar skogsvård för att öka utvinningen av biomassa och högkvalitativ råvara samt främja andra ekosystemtjänster.
  • Koncept för skogsbruk och skogsplanering med sikte på genomgående hållbar virkesproduktion.
     

Forskningschef