Luke.fi and stat.luke.fi sajter har förnyats. Läs mera
Hoppa till huvudinnehållet

Datainsamling

På sidan Enkäter och undersökningar finns information om Lukes insamling av statistiska uppgifter och enkäter till odlare och företag. Sidan innehåller inte enbart grundläggande information om enkäterna utan även anvisningar och blanketter för enkäter och undersökningar samt länkar till elektroniska datainsamlingar.

Nyttiga länkar

Suomi.fi-identifikation är den gemensamma tjänsten för stark autentisering för den offentliga förvaltningen i Finland.

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person fullmakt att svara för dig på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar. Bevilja fullmakten med fullmaktskoden Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet.

Identifikation och -fullmakter vid datainsamling från företag

Enkäter och undersökningar

Lantbruk

Sida
Jordbruk
Statistik

Skog

Sida
Skog och skogsbruk
Statistik

Fiskeri och jakt

Sida
Fisk och fiskeri
Statistik

Annat

Sida
Statistik