Hoppa till huvudinnehållet

Datainsamling

På sidan Enkäter och undersökningar finns information om Lukes insamling av statistiska uppgifter och enkäter till odlare och företag. Sidan innehåller inte enbart grundläggande information om enkäterna utan även anvisningar och blanketter för enkäter och undersökningar samt länkar till elektroniska datainsamlingar.

Enkäter och undersökningar

Lantbruk

Sidan
Jordbruk
Statistik

Skog

Sidan
Skog och skogsbruk
Statistik

Fiskeri och jakt

Sidan
Fisk och fiskeri
Statistik

Annat

Sidan
Statistik

Nyttiga länkar

Suomi.fi-identifikation är den gemensamma tjänsten för stark autentisering för den offentliga förvaltningen i Finland.

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person fullmakt att svara för dig på Naturresursinstitutets statistiska datainsamlingar. Bevilja fullmakten med fullmaktskoden Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet.

Identifikation och -fullmakter vid datainsamling från företag