Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om jakt

Syftet med datainsamling

Syftet med jaktundersökningen är att utreda hur många jagade och hur mycket småvilt jägarna fått i Finland under föregående kalenderår. På basis av enkäten framställs statistik som omfattar viltbyte per art, antalet jägare och mängden jaktdagar. 

Jaktstatistikens hemsida

Behandlingen av personuppgifter

Målgrupp

Enkäten sänds i februari till totalt 7 500 jägare. Samplet plockas ur det jägarregister Finlands viltcentral upprätthåller. Det plockas jägare från respektive region med i samplet.

Resultat

Resultaten publiceras i webbtjänsten stat.luke.fi

Intervall för publicering

Statistiken publiceras årligen.

Datainsamlingens material används i följande statistik