Hoppa till huvudinnehållet

Ekosystemtjänster

Forskningen ska ge lösningar på hur ekosystemtjänster ska integreras i beslutsfattandet. Målet är att förbättra betingelserna för naturbaserad företagsverksamhet samt att identifiera och estimera naturens rekreationsvärde och hälsoeffekter.

Målen för forskningsområdet

  • Välbefinnande och hållbara företagskoncept med naturbaserade och virtuella lösningar. 
  • Större likvärdighet och hållbarhet i beslutsfattandet genom skattning av ekosystemtjänsternas ekonomiska värde.  
  • Pollinatörers bevarande och reglering. 

Forskningschef