Hoppa till huvudinnehållet

Statistikkalendarium

Vecka
Datum
Offentliggörande
Statistik
01
03.01.2023
03.01.2023
04.01.2023
04.01.2023
05.01.2023
05.01.2023
02
10.01.2023
12.01.2023
12.01.2023
12.01.2023
12.01.2023
12.01.2023
04
24.01.2023
25.01.2023
27.01.2023
27.01.2023
05
31.01.2023
31.01.2023
02.02.2023
03.02.2023
03.02.2023
03.02.2023
06
07.02.2023
07.02.2023
08.02.2023
08.02.2023
08.02.2023
10.02.2023
07
15.02.2023
16.02.2023
17.02.2023
08
21.02.2023
21.02.2023
21.02.2023
23.02.2023
24.02.2023
24.02.2023
09
27.02.2023
28.02.2023
03.03.2023
03.03.2023
03.03.2023
10
07.03.2023
08.03.2023
10.03.2023
10.03.2023
11
16.03.2023
17.03.2023
12
21.03.2023
21.03.2023
22.03.2023
23.03.2023
24.03.2023
13
27.03.2023
30.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
14
04.04.2023
04.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
15
14.04.2023
16
21.04.2023
17
25.04.2023
27.04.2023
27.04.2023
28.04.2023
28.04.2023
18
02.05.2023
02.05.2023
04.05.2023
04.05.2023
05.05.2023
05.05.2023
05.05.2023
19
09.05.2023
10.05.2023
11.05.2023
12.05.2023
20
15.05.2023
15.05.2023
21
25.05.2023
25.05.2023
25.05.2023
22
31.05.2023
31.05.2023
31.05.2023
02.06.2023
02.06.2023
23
06.06.2023
Utrikeshandeln med fisk, 3/2023 (preliminär)
07.06.2023
Skogsindustrins utrikeshandel, 3/2023 (preliminär)
24
15.06.2023
Fiskerinärigens lönsamhet 2021
16.06.2023
Antalet nötkreatur 1.5.2023 (preliminär)
25
20.06.2023
Utnyttjad jordbruksareal 2023 (preliminär)
21.06.2023
Näringsbalansen 2022 (preliminär) och 2021 slutliga uppgifter
22.06.2023
Virkeshandeln i privatskogarna, 5/2023
26
27.06.2023
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 5/2023 (preliminär)
28.06.2023
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 5/2023
29.06.2023
Vattenbruk 2022
30.06.2023
Lantbruksprodukternas producentpriser 5/2023 (preliminär)
30.06.2023
Köttproduktion 5/2023 (preliminär)
27
04.07.2023
Skogsindustrins utrikeshandel, 4/2023 (preliminär)
04.07.2023
Producentpriserna på kvoterade fiskarter, 1:a kvartalet 2023
06.07.2023
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 4/2023 (preliminär)
07.07.2023
Utrikeshandeln med fisk, 4/2023 (preliminär)
07.07.2023
Antal av fjäderfä 2023 (preliminär)
07.07.2023
Jakten 2022
29
21.07.2023
Virkeshandeln i privatskogarna, 6/2023
30
25.07.2023
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 6/2023 (preliminär)
31
01.08.2023
Lantbruksprodukternas producentpriser 6/2023 (preliminär)
01.08.2023
Köttproduktion 6/2023 (preliminär)
04.08.2023
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 5/2023 (preliminär)
04.08.2023
Utrikeshandeln med fisk, 5/2023 (preliminär)
04.08.2023
Produktionen av ägg 2023, 2:a kvartalet
32
Skogsindustrins utrikeshandel, 5/2023 (preliminär)
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 6/2023
Virkeshandeln av energived, 2:a kvartalet 2023
Statistik över inköp, användning och lagring av spannmål samt protein och oljeväxter, 2:e kvartalet 2023 och skördeåret 2022/2023
33
Skördeuppskattning 2023, situationen 14.8.
34
Virkeshandeln i privatskogarna, 7/2023
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 7/2023 (preliminär)
35
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 2022
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 7/2023
Lantbruksprodukternas producentpriser 7/2023 (preliminär)
Köttproduktion 7/2023 (preliminär)
36
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 6/2023 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 6/2023 (preliminär)
Skogsindustrins utrikeshandel, 6/2023 (preliminär)
37
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel 2022
Utrikeshandeln med fisk 2022
Skogen som investeringsobjekt 2022
Privatskogsbruket rörelseresultat 2022
Användningen av skörden på gårdarna 2022-23 (preliminär) och 2021-22 (den slutliga statistiken)
Spannmålsbalansen 2022 - 2023, (preliminär) och 2021 - 2022 slutliga uppgifter
38
Virkeshandeln i privatskogarna, 8/2023
Skördeuppskattning 2023, situationen 18.9.
39
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 8/2023 (preliminär)
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 8/2023
40
Lantbruksprodukternas producentpriser 8/2023 (preliminär)
Köttproduktion 8/2023 (preliminär)
Producentpriserna på kvoterade fiskarter, 2:a kvartalet 2023
Skogsindustrins utrikeshandel landsvis 2022
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 7/2023 (preliminär)
Skogsindustrins utrikeshandel, 7/2023 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 7/2023 (preliminär)
Inköpspriser på jordbruksmark 202
42
Virkeshandeln i privatskogarna, 9/2023
Kommersiellt fiske i insjöar 2022
43
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 9/2023 (preliminär)
Fritidsfiske 2022
44
Lantbruksprodukternas producentpriser 9/2023 (preliminär)
Köttproduktion 9/2023 (preliminär)
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 9/2023
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 8/2023 (preliminär)
Förråden av matpotatisen på gårdarna 15.10.2023
Utrikeshandeln med fisk, 8/2023 (preliminär)
Produktionen av ägg 2023, 3:a kvartalet
45
Skogsindustrins utrikeshandel, 8/2023 (preliminär)
Fiskkonsumtion 2022
Statistik över inköp, användning och lagring av spannmål samt protein och oljeväxter, 3:e kvartalet 2023
Virkeshandeln av energived, 3:e kvartalet 2023
46
Skogsresurser fördelad på landskap
Energiandvändningen av trä 2022
Förbrukning av virke 2022
47
Virkeshandeln i privatskogarna, 10/2023
Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2023 (preliminära uppgifter)
Antalet svin 1.4.2023 och antalet får och getter 1.5.2023 (preliminär)
48
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 10/2023 (preliminär)
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 10/2023
Flödet av träsubstans 2022
Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2023 (preliminär)
Lantbruksprodukternas producentpriser 10/2023 (preliminär)
Köttproduktion 10/2023 (preliminär)
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 9/2023 (preliminär)
49
Skogsindustrins utrikeshandel, 9/2023 (preliminär)
50
Preliminär höstsädsareal och direksådda arealerna 2023
Fiskfångst och produktion 2022
51
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 11/2023
Virkeshandeln i privatskogarna, 11/2023
Select release year: 2023 | 2022