Luke.fi and stat.luke.fi sajter har förnyats. Läs mera
Hoppa till huvudinnehållet

Statistikkalendarium

Vecka
Datum
Offentliggörande
Statistik
01
03.01.2022
13
31.03.2022
01
05.01.2022
05.01.2022
02
10.01.2022
03
18.01.2022
20.01.2022
04
25.01.2022
27.01.2022
28.01.2022
05
31.01.2022
31.01.2022
02.02.2022
03.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
06
07.02.2022
07.02.2022
08.02.2022
08.02.2022
08.02.2022
10.02.2022
07
15.02.2022
17.02.2022
18.02.2022
08
21.02.2022
23.02.2022
24.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
09
28.02.2022
28.02.2022
02.03.2022
03.03.2022
03.03.2022
04.03.2022
10
07.03.2022
08.03.2022
11.03.2022
11
15.03.2022
16.03.2022
17.03.2022
12
21.03.2022
21.03.2022
22.03.2022
23.03.2022
24.03.2022
25.03.2022
13
28.03.2022
29.03.2022
31.03.2022
31.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
14
04.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
07.04.2022
15
14.04.2022
16
20.04.2022
21.04.2022
17
25.04.2022
26.04.2022
27.04.2022
28.04.2022
29.04.2022
18
02.05.2022
02.05.2022
04.05.2022
04.05.2022
05.05.2022
06.05.2022
06.05.2022
19
09.05.2022
10.05.2022
10.05.2022
11.05.2022
12.05.2022
13.05.2022
21
24.05.2022
24.05.2022
25.05.2022
Kommersiellt fiske i havet 2021
25.05.2022
Virkeshandeln i privatskogarna, 4/2022
25.05.2022
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 4/2022 (preliminär)
22
30.05.2022
Lantbruksräkningen 2020: Husdjurens levnadsförhållanden och gödselbehandling 2020
31.05.2022
Lantbruksprodukternas producentpriser 4/2022 (preliminär)
31.05.2022
Köttproduktion 4/2022 (preliminär)
31.05.2022
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 4/2022
02.06.2022
Avverkningsvolymen av marknadsvirke 2021
02.06.2022
Virkesuttag och virkesförrådets avgång per område 2021
03.06.2022
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 3/2022 (preliminär)
23
06.06.2022
Utrikeshandeln med fisk, 3/2022 (preliminär)
07.06.2022
Skogsindustrins utrikeshandel, 3/2022 (preliminär)
09.06.2022
Rotprisinkomster 2021
24
15.06.2022
Fiskerinärigens lönsamhet 2020
16.06.2022
Lantbruksräkningen 2020: Skötsel av odlingsmark och bevattning 2020
17.06.2022
Antalet nötkreatur 1.5.2022 (preliminär)
25
20.06.2022
Utnyttjad jordbruksareal 2022 (preliminär)
22.06.2022
Virkeshandeln i privatskogarna, 5/2022
22.06.2022
Näringsbalansen 2021 (preliminär) och 2020 slutliga uppgifter
26
27.06.2022
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 5/2022 (preliminär)
29.06.2022
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 5/2022
30.06.2022
Lantbruksprodukternas producentpriser 5/2022 (preliminär)
30.06.2022
Vattenbruk 2021
30.06.2022
Köttproduktion 5/2022 (preliminär)
01.07.2022
Producentpriserna på kvoterade fiskarter, 1:a kvartalet 2022
27
04.07.2022
Skogsindustrins utrikeshandel, 4/2022 (preliminär)
06.07.2022
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 4/2022 (preliminär)
07.07.2022
Utrikeshandeln med fisk, 4/2022 (preliminär)
08.07.2022
Antal av fjäderfä 2022 (preliminär)
28
14.07.2022
Utnyttjad jordbruksareal 2022, preliminära uppgifter områdesvis
29
22.07.2022
Virkeshandeln i privatskogarna, 6/2022
30
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 6/2022 (preliminär)
Jakten 2021
31
Lantbruksprodukternas producentpriser 6/2022 (preliminär)
Köttproduktion 6/2022 (preliminär)
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 5/2022 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 5/2022 (preliminär)
Produktionen av ägg 2022, 2:a kvartalet
32
Skogsindustrins utrikeshandel, 5/2022 (preliminär)
Virkeshandeln av energived, 2:a kvartalet 2022
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 6/2022
Statistik över inköp, användning och lagring av spannmål samt protein och oljeväxter, 2:e kvartalet
33
Skördeuppskattning 2022, situationen 15.8.
34
Virkeshandeln i privatskogarna, 7/2022
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 7/2022 (preliminär)
35
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 2021
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 7/2022
Lantbruksprodukternas producentpriser 7/2022 (preliminär)
Köttproduktion 7/2022 (preliminär)
36
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 6/2022 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 6/2022 (preliminär)
Skogsindustrins utrikeshandel, 6/2022 (preliminär)
37
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel 2021
Utrikeshandeln med fisk 2021
Privatskogsbruket rörelseresultat 2021
Skogen som investeringsobjekt 2021
Spannmålsbalansen 2021 - 2022, (preliminär) och 2020 - 2021 slutliga uppgifter
Användningen av skörden på gårdarna 2021-22 (preliminär) och 2020-21 (den slutliga statistiken)
38
Virkeshandeln i privatskogarna, 8/2022
Skördeuppskattning 2022, situationen 19.9.
39
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 8/2022 (preliminär)
Skogsskydd 1.1.2022
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 8/2022
Lantbruksprodukternas producentpriser 8/2022 (preliminär)
Köttproduktion 8/2022 (preliminär)
40
Producentpriserna på kvoterade fiskarter, 2:a kvartalet 2022
Skogsindustrins utrikeshandel landsvis 2021
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 7/2022 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 7/2022 (preliminär)
Skogsindustrins utrikeshandel, 7/2022 (preliminär)
41
Statistik över inköp, användning och lagring av spannmål samt protein och oljeväxter, 3:e kvartalet
42
Kommersiellt fiske i insjöar 2021
Virkeshandeln i privatskogarna, 9/2022
43
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 9/2022 (preliminär)
Fiskförädlingsproduktion 2021
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 9/2022
44
Lantbruksprodukternas producentpriser 9/2022 (preliminär)
Köttproduktion 8/2022 (preliminär)
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 8/2022 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 8/2022 (preliminär)
Produktionen av ägg 2022, 3:a kvartalet
45
Skogsindustrins utrikeshandel, 8/2022 (preliminär)
Fiskkonsumtion 2021
Virkeshandeln av energived, 3:e kvartalet 2022
Förråden av matpotatisen på gårdarna 15.10.2022
46
Totalförbrukning av virke 2021
Energiandvändningen av trä 2021
47
Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2022 (preliminära uppgifter)
Virkeshandeln i privatskogarna, 10/2022
Antalet husdjur på våren 2022 (preliminär)
Mjölk- och mjölkproduktstatistik 10/2022 (preliminär)
48
Skogsräkenskaper 2021
Lantbruksprodukternas producentpriser 10/2022 (preliminär)
Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2022 (preliminär)
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 10/2022
Köttproduktion 10/2022 (preliminär)
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel, 9/2022 (preliminär)
49
Skogsindustrins utrikeshandel, 9/2022 (preliminär)
Utrikeshandeln med fisk, 9/2022 (preliminär)
50
Preliminär höstsädsareal och direksådda arealerna 2022
Total fiskproduktion 2021
51
Avverkningsvolymen av marknadsvirke, 11/2022
Virkeshandeln i privatskogarna, 11/2022
Select release year: 2022 | 2021