Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan om producentpriser för matpotatis

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda producentpriserna för matpotatis, dvs. hur mycket packerierna betalar år producenterna för potatisen. Priserna frågas skilt för mat- och tidig potatis.

Luke sammanställer uppgifterna till statistik som beskriver situationen i hela landet. Statistiken utnyttjas t.ex. för att utveckla jordbruket och livsmedelsekonomin, till politiskt beslutsfattande samt för uppföljning av politikens påverkan.

Målgrupp

Uppgifterna frågas av vårt lands största matpotatispackerier som köper potatis direkt av producenterna.

Resultat

Resultaten publiceras månatligen i statistiken Lantbruksprodukternas producentpriser. Statistiken blir färdig den sista eller därpå följande vardag i månaden efter den statistikförda månaden. Avvikelser från den planerade tidtabellen för publicering meddelas i publiceringskalendern för statistik.

Intervall för publicering

Månatligen

Datainsamlingens material används i följande statistik