Hoppa till huvudinnehållet

Statistikförfrågan över inköp, användning och lagring av spannmål, samt protein och oljeväxter

Syftet med datainsamling

Syftet med förfrågan är att utreda hur mycket den finska industrin och handeln köper spannmål och rybs/raps direkt från gårdarna, hur mycket den inhemska industrin använder både inhemsk och utländsk spannmål samt hur mycket spannmål och rybs/raps det finns i lager. Från början av 2021 lades protein och oljeväxter till datainsamlingen. Insamlingen av organiska data startades också.

Uppgifterna om inköp av spannmål innehåller mängden bröd- och fodervete, råg, malt-, foder- och övrigt korn, livsmedel- och foderhavre, rybs/raps, ärt och bondböna som har rört sig från gårdarna till marknaden. Uppgifterna om användningen av spannmål innehåller mängden vete, råg, korn och havre som i den finska industrin har gått enligt deras första användningssyfte till användning för livsmedel, foder, malt eller annat ändamål. Uppgifterna om användningen av proteingrödor och oljeväxter innehåller ärt, bondböna, rybs/raps, solros, soja och majs. Uppgifterna om spannmålslagren innehåller mängden vete, råg, korn, havre, rybs/raps, solros, soja och majs i hela landet 30.6 och 31.12.

Målgrupp

Uppgifterna frågas av köpare, industriella användare samt lagerhållare av spannmål, proteingrödor och oljeväxter.

Resultat

Uppgifterna om inköp och användning publiceras i Lukes Statistiktjänst kvartalsvis (10.2, 11.5, 10.8 och 10.11) och uppgifterna om lagren halvårsvis (10.2 och 10.8).

Intervall för publicering

Uppgifterna om inköp och användning förfrågas per kvartal och lageruppgifterna per halvår.