Hoppa till huvudinnehållet

Optimala materialkretslopp

Forskningsområdet för optimala materialkretslopp fokuserar på att bygga upp en bioekonomi där biomassorna, inklusive de föreningar och näringsämnen som de innehåller, tillgodogörs effektivt och hållbart genom ny affärsverksamhet. Man studerar möjliga processtekniker för hantering av nya biomassafraktioner och kombinationer av dem, som led i värdekedjorna inom utnyttjandet av organiska sidoströmmar. Fullständigt tillvaratagande av materialströmmarna samt minimering av läckaget av kol och näringsämnen och recirkulering av dem till primärproduktionen möjliggör hållbar och kolinlagrande biomassaproduktion både på jordbruksmarker och skogsmarker.

Målen för forskningsområdet Optimala materialkretslopp

 

  • Nollavfall i produktionskedjan och konsumtionen (bl.a. minimera matsvinnet)
  • Kontroll över näringskretsloppet på odlings- och skogsmarker och stopp på läckaget
  • Tillvaratagande och recirkulering av näringsämnena i sidoströmmar (bl.a. återvunna gödselmedel)

 

Forskningschef